​Bài học từ sản xuất bu lông ốc vít

​Bài học từ sản xuất bu lông ốc vít

Thật đáng mừng, bởi vì có được một đơn hàng từ Samsung, các doanh nghiệp Việt nam có cơ hội làm ra sản phẩm cung cấp cho một thị trường rất màu mở. Chỉ tính riêng sạc pin các loại, mỗi năm Samsung cần 400 triệu chiếc. Tính lãi sơ sơ mỗi cái sạc pin là 0,5 USD, mỗi năm doanh nghiệp Việt Nam đút túi 200 triệu USD.

Chi tiết
Chuyện từ con bu lông ốc vít

Chuyện từ con bu lông ốc vít

Trong 100 đối tác của các nhà máy Samsung tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, chỉ có 7 công ty nội mà chủ yếu làm "bao bì và đóng gói".

Chi tiết
Nhìn lại ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam từ con ốc vít

Nhìn lại ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam từ con ốc vít

Sáng nay (11/9), công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức buổi hội thảo gặp gỡ hơn 200 nhà cung cấp toàn quốc trong lĩnh vực khác nhau như điện tử, cơ khí, nhựa... nhằm thảo luận về giải pháp hỗ trợ phát triển nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.

Chi tiết
Cái ốc vít – chuyện không hề nhỏ?

Cái ốc vít – chuyện không hề nhỏ?

Đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam cần đón nhận những xu hướng đầu tư mới, trong đó có công nghiệp điện tử, công nghiệp.

Chi tiết